Q&A: PROJECT BEDEPUSZTA

De man achter het Bedepuszta Project, Elroy Thümmler, vertelt tijdens The Great Yonder over de doelstellingen op het gebied van voedselproductie, afvalverwerking, energieopwekking, waterhuishouding en de ambitie om van Bedepuszta een inspirerende culturele hub te maken.

Waar loop je tegenaan als naïeve stedeling met groene ambities? Hoe aardt een West Europeaan in het traditionele achterland van Hongarije? Wat zijn de plannen met dit dorp?

Sinds de aankoop van het eerste huis in 2003 is er veel gebeurd. Tijdens the Q&A kunnen gasten vragen stellen, waarbij ongetwijfeld hilarische verhalen naar boven zullen komen.